Odszkodowania komunikacyjne

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Rozpoczęły się wakacje. Wielu z nas wybiera się w podróż samochodem, by odwiedzić nieodkryte dotąd miejsca oraz skorzystać z długich dni, promieni słonecznych. Wsiadając za kierownicę pojazdu należy zawsze zachować odpowiednią koncentrację i ostrożność. Najwięcej wypadków na drogach ma miejsce właśnie w okresach najlepszych warunków atmosferycznych.

Rozpoczęły się wakacje. Wielu z nas wybiera się w podróż samochodem, by odwiedzić nieodkryte dotąd miejsca oraz skorzystać z długich dni, promieni słonecznych. Wsiadając za kierownicę pojazdu należy zawsze zachować odpowiednią koncentrację i ostrożność. Najwięcej wypadków na drogach ma miejsce właśnie w okresach najlepszych warunków atmosferycznych.

Jakie czynności podjąć gdy dojdzie do wypadku komunikacyjnego? Przede wszystkim należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniu drogowym. Wezwać odpowiednie służby, zabezpieczyć miejsce zdarzenia.  

Wezwanie policji na miejsce kolizji jest również dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia prowadzenia ewentualnego postępowania, celem uzyskania odpowiedniego odszkodowania oraz zadośćuczynienia za krzywdę. Policja sporządzi notatkę informacyjną ze zdarzenia drogowego, w której wskaże m.in. przebieg zdarzenia, sprawcę, stan trzeźwości osób uczestniczących w wypadku. Notatka informacyjna zawiera ponadto informację o pojeździe oraz o ubezpieczycielu.  

Jeżeli w następstwie zdarzenia drogowego odnieśliśmy obrażenia ciała, doznaliśmy urazu fizycznego lub psychicznego, gromadźmy dokumentacje medyczną z procesu leczenia. Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby czy zaświadczenia z wizyt w gabinetach lekarskich stanowią podstawowe źródło informacji o stanie zdrowia, w oparciu o które ubezpieczyciel podejmuje decyzję o wypłacie zadośćuczynienia i odszkodowania. Ważne jest również zbieranie rachunków, faktur związanych z leczeniem tj. rachunków za zakup leków, środków opatrunkowych, dowodów poniesienia kosztów rehabilitacji oraz wizyt w gabinetach prywatnych.

Dysponując wskazanymi wyżej dokumentami, można przystąpić do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia drogowego. Szkodę można zgłosić za pośrednictwem m.in. formularza umieszczonego na stronie internetowej ubezpieczyciela, telefonicznie czy pisemnie. Następnie ubezpieczyciel prowadzi postępowanie likwidacyjne, które kończy się wydaniem decyzji.

W sytuacji gdy nie będziemy zgadzać się z decyzją ubezpieczyciela tj. np. z wysokością przyznanego zadośćuczynienia czy odszkodowania, możemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Informacje o podmiocie, który będzie stroną procesu, powinniśmy znaleźć w treści pouczenia zawartego w piśmie ubezpieczyciela.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Kancelarią, która pomoże poszkodowanym w zdarzeniu komunikacyjnym zarówno na etapie zgłoszenia szkody, jak również w procesie likwidacji oraz postępowaniu przed sądami

Miałaś/eś wypadek na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Ostrzeszowa, Odolanowa, Nowych Skalmierzyc? Pomożemy. Wstępna analiza sprawy bezpłatnie. Skontaktuj się z nami przez formularz internetowy załączony na stronie. Opisz krótko zdarzenie i wyślij przez formularz.

 

Słowa klucze:
  • odszkodowanie Ostrów Wlkp.
  • odszkodowanie Kalisz
  • odszkodowanie Ostrzeszów
  • odszkodowanie Odolanów