Odszkodowania sportowe dla zawodowców i amatorów - bezpłatna analiza sprawy

Jak uzyskać odszkodowanie sportowe za uraz powstały u osoby amatorsko uprawiającej sport podczas treningu lub w trakcie meczu, zawodów sportowych z ubezpieczenia NNW?

Doznałeś urazu podczas treningu lub w trakcie meczu, zawodów sportowych. Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się również w każdej innej sytuacji, nie tylko podczas uprawiania sportu. Jesteś profesjonalnym sportowcem, uprawiasz sport amatorsko, wyczynowo lub zawodowo? Jesteś trenerem sportowym lub inną osobą związaną ze sportem?   Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenia dla sportowców indywidualne lub grupowe na wypadek urazów, kontuzji lub wypadków. W największym krajowym zakładzie ubezpieczeń PZU S.A. można zakupić ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (dalej: NNW) PZU SPORT. Inni ubezpieczyciele TUiR Warta S.A., UNIQA S.A., GENERALI T.U. S.A., STU ERGO HESTIA S.A. również oferują ubezpieczenia NNW. W mojej ocenie, jeśli uprawiasz sport, nawet wyłącznie rekreacyjnie, warto pomyśleć o ubezpieczeniu NNW. Biegasz, jeździsz na nartach, jesteś piłkarzem, musisz liczyć się z kontuzją i urazami.

Przed zawarciem umowy zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dalej: OWU). Przedstawiciel ubezpieczyciela powinien przekazać Tobie OWU podczas zawierania umowy. Z treścią OWU można zapoznać się również na stronach internetowych ubezpieczycieli. Jest to o tyle ważne, że OWU zawierają zapisy, regulacje, które wpływają m.in. na wyłączenia odpowiedzialności. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest określony w OWU. W OWU możesz m.in. dowiedzieć się, że jeśli wypadek, uraz powstał na skutek np. zasłabnięcia spowodowanego chorobą wewnętrzną to ubezpieczyciel może uniknąć odpowiedzialności i nie otrzymasz odszkodowania. W przypadku urazu ocena wysokości uszczerbku na zdrowiu będzie dokonywana na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu stosowanej przez danego ubezpieczyciela. 

Umowy ubezpieczenia zawierane są na okres jednego roku w różnych wariantach. Mogą różnić się sumą ubezpieczenia (tj. granicą odszkodowania, do której odpowiada zakład ubezpieczeń). Firmy ubezpieczeniowe oferują np. ubezpieczenia z sumą ubezpieczeniową na 10.000,00 zł, 50.000,00 zł, 100.000,00 zł lub nawet 1.800.000,00 zł. 

Suma ubezpieczenia – 1.800.000,00 zł. = 1 % trwałego uszczerbku (TU) 18.000,00 zł tytułem odszkodowania.

 

Jeśli np. jesteś piłkarzem ręcznym z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, koszykarzem z Ostrowa Wielkopolskiego lub osobą amatorsko uprawiającą każdą dyscyplinę sportową i doznałeś urazu, zgłoś telefonicznie lub mailowo szkodę do ubezpieczyciela, u którego masz lub Twój klub ma zawartą umowę ubezpieczenia NNW Sport. Podczas zgłoszenia szkody otrzymasz indywidualny numer szkody.

Grając w piłkę ręczną narażasz się na drobne kontuzje palca, ręki itp. skręcenia czy zwichnięcia.  Czasem konieczna jest interwencja medyczna. Gdy doznasz urazu podczas zawodów lub treningu najlepiej abyś dysponował protokołem zawodów lub oświadczeniem klubu potwierdzającym fakt doznania urazu.  Wskazane dokumenty załącz do maila lub wyślij pocztą na adres ubezpieczyciela podczas zgłoszenia szkody lub doślij później powołując się na przyznany indywidualny numer szkody. W oparciu o Twoje zgłoszenie szkody, załączone do niego dokumenty (oświadczenie, protokół, dokumentację medyczną) zakład ubezpieczeń może skierować Ciebie na badanie przed komisją lekarską. Komisja lekarska ocenia wysokość uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek wypadku.

Pamiętaj za każdy przyznany procent uszczerbku na zdrowiu otrzymasz odpowiednio wysokie odszkodowanie (przy sumie ubezpieczenia 1.800.000,00 zł np. 10 % TU to kwota 180.000,00 zł). Jeśli nie zgadzasz się z opinią lekarzy orzeczników ubezpieczyciela (brak uszczerbku lub niski uszczerbek na zdrowiu)  możesz skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

W trakcie procesu sądowego pełnomocnik procesowy, który będzie Twoim reprezentantem powinien wnieść o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego. Najczęściej właściwy będzie ortopeda lub chirurg. Często spotykam się również z sytuacją, że sportowiec ma zawartych kilka umów ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków np. trzy. Każda polisa ma odrębną sumę ubezpieczenia i z każdej polisy odrębnie można dochodzić odszkodowania.

Pomoc prawna - odszkodowania sportowe

W celu uzyskania szerszej pomocy prawnej prosimy o kontakt z Kancelarią Radcy Prawnego. Pierwsza porada, której tematem jest uzyskanie odszkodowania jest bezpłatna. Pamiętaj ubezpieczenie NNW Sport dotyczy urazów, które możesz doznać nie tylko w trakcie zawodów czy treningu.

Tagi:
  • odszkodowania sportowe
  • odszkodowanie za uraz
  • sport amatorski, zawodowy, wyczynowy
  • PZU NNW Sport