Polityka prywatności RODO

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Maciejewska-Sołtysiak

Klauzula informacyjna - szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Maciejewska- Sołtysiak z siedzibą w Ostrowie Wlkp.(dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Sądowa 8, 63-400 Ostrów Wlkp.

– przez e-mail: kancelaria.soltysiak@gmail.com

– telefonicznie: 627380087

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić zasadność roszczenia dochodzonego w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym;
 • w sposób pełny i prawidłowy reprezentować Twoje interesy przed sądami powszechnymi, urzędami, instytucjami i innymi podmiotami, organami wszystkich instancji

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w umowie, dokumentacji procesowej.

 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do zakończenia procesu sądowego i wyegzekwowania świadczeń.

 

 1. Odbiorcy danych

              Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, a także podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. księgowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.