Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego

Do tej pory zagadnienie zadośćuczynienia dla rodziny tj. niebezpośrednio osoby pokrzywdzonej, powiązane było ściśle ze śmiercią osoby spokrewnionej. Obecnie, kwestie zadośćuczynienia w Kodeksie Cywilnym reguluje przepis 448, który pozwala na dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego w przypadku doznania krzywdy.

Badanie czy doszło do w/w krzywdy jest zawsze przedmiotem analizy sądu.
W rozumieniu art. 448 KC „krzywda” nacechowana jest emocjonalnie a przede wszystkim skupia się wokół osoby pośrednio poszkodowanej, w przypadku gdy śmierć poniesie jej osoba najbliższa.

Dnia 28 marca 2018 roku, Sąd Najwyższy podjął stanowisko w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanych, stwierdzając w sentencji swojej, jakże ważnej uchwale, że można przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu (III CZP 36/17)

Dotychczas, jeśli nastąpił ciężki/trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek czynu niedozwolonego, to wówczas, osoba bezpośrednio poszkodowana mogła ubiegać się o zadośćuczynienie. Jej najbliżsi byliby uprawnieni do dochodzenia owego zadośćuczynienia, tylko w przypadku śmierci poszkodowanego.
Sąd Najwyższy podpisując się pod nową uchwałą, pozwolił osobom najbliższym na ubieganie się o zadośćuczynienie w przypadku gdy poszkodowany nie umarł, a doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Rozszerzono w ten sposób możliwości roszczeniowe niebezpośrednio poszkodowanych tj. o najbliższych poszkodowanego.

Czy zatem od teraz, rodzice, rodzeństwo a może nawet i partner opiekujący się poszkodowanym, który wskutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu, będą mogli wystąpić do sądu z pozwem o zadośćuczynienie pieniężne? W jakim stopniu? Czy interpretacja „ciężkiego trwałego uszczerbku” będzie w pewien sposób modyfikowana przez sądy powszechne na potrzeby nowej uchwały?

Jak widzimy, omawiana uchwała nasuwa wiele pytań. Wraz z każdym nowym orzeczeniem odpowiedzi będzie coraz więcej i tym samym, stopniowo, poszkodowani i jego najbliżsi – przy pomocy profesjonalnych pełnomocników- będą w stanie z większą wiedzą walczyć o swoje prawa w sądzie.

Miałaś/eś wypadek na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Ostrzeszowa, Odolanowa, Nowych Skalmierzyc? Pomożemy. Wstępna analiza sprawy bezpłatnie. Skontaktuj się z nami przez formularz internetowy załączony na stronie. Opisz krótko zdarzenie i wyślij przez formularz.

Słowa klucze:
  • zadośćuczynienie Ostrów Wielkopolski
  • odszkodowanie Kalisz
  • dopłata do odszkodowania Nowe Skalmierzyce
  • Kancelaria Ostrów Wlkp., Kalisz, Poznań, Odolanów